U bent hier: Home >> Leerlingenraad Zondag, 20 januari 2019
 
» Leerlingenraad
 
 

 

Leerlingenraad

Waarom?

Wij willen de leerlingen actiever betrekken bij het schoolgebeuren,

want

SCHOOL IS MEER DAN ALLEEN LEREN.

Leerlingen leren meedenken, meepraten, problemen aankaarten, discussiëren, luisteren naar hun mening, voorstellen doen, activiteiten organiseren, laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is.
Problemen, vragen en voorstellen van de andere leerlingen verzamelen, naar voor brengen en samen naar oplossingen en antwoorden zoeken.

Wie behoort tot de leerlingenraad?

In deze raad zetelen:

 • 1 verkozen leerling uit elke klas ( 4, 5 en 6);
 • Juf Greet;
 • Mijnheer Directeur.

Werking van de leerlingenraad.

Verkiezingen

 • Tijdens de maand september stellen per klas 3 lln zich kandidaat, met goedkeuring van hun ouders. Een verkiezingscampagne door de kandidaten is toegestaan (affiches maken voor op speelplaats en in de klassen, zichzelf voorstellen op de speelplaats, …) 
 • Tijdens deze verkiezingen wordt uit elke klas 1 leerling verkozen die gedurende het ganse schooljaar zal zetelen in de leerlingenraad. 
 • De kiesplicht geldt voor elke leerling uit het 4e, 5e en 6eleerjaar. 
 • De kandidaten worden op een stembrief geplaatst. 
 • Om geldig te stemmen moet men per leerjaar 1 kandidaat aanduiden. ( dus 3 stemmen in totaal) 
 • Leerkrachten mogen niet deelnemen aan de stemming. 
 • Elke leerling wordt verwittigd van de stemplicht d.m.v. een persoonlijke oproepingsbrief waarop plaats, uur en datum van de stemming vermeld staan. 
 • Iedere leerling dient zijn oproepingskaart bij zich te hebben bij de stemming. 
 • Na het uitbrengen van de stem wordt de oproepingsbrief afgestempeld. 
 • De leerling uit elke klas met de meeste stemmen zetelt in de leerlingenraad. 
 • Uit de verkozen leerlingen wordt de leerling met de meeste stemmen aangeduid als voorzitter en de tweede wordt aangeduid als secretaris.

Wanneer vergaderen?

Op regelmatige tijdstippen komen we ’s middags samen met de leerlingenraad.
De secretaris nodigt de leerlingen uit.
Ook in de klas wordt kenbaar gemaakt wanneer deze vergadering plaatsvindt en wat er op de agenda staat.
Nadien lichten de lln. de besluiten van de leerlingenraad toe in hun eigen klas,wordt ook het verslag uitgehangen in elke klas om nadien in de klasmap te ordenen, zodat iedereen op school op de hoogte wordt gehouden.

Wat doen we op deze vergadering?

 • We zetten de kinderen aan tot meedenken in het belang van de hele school. 
 • Bespreken van de agendapunten. Deze worden ook door de medeleerlingen aangebracht. In elke klas staat daartoe een ideeënbus. 
 • Samen een aantal zaken uitwerken en realiseren. 
 • Zoeken naar oplossingen, enz.. 
 • Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt en in tweevoud bezorgd aan alle lln. van de leerlingenraad (1 voor zichzelf, 1 voor de klas)

Wil je meer weten over de activiteiten van de leerlingenraad, klik dan hier.

Allerhande documenten :

DatumDocumentExtra
20/11/2008Teverdenheidsonderzoek De Brug 2008Inleiding
20/11/2008Teverdenheidsonderzoek De Brug 2008Overzicht
18/11/2008Verslag leerlingenraad 
14/10/2008Verslag leerlingenraad 
21/05/2008Verslag leerlingenraad 
18/10/2007Verslag leerlingenraad 
18/09/2007Verslag leerlingenraad 
06/02/2007Verslag leerlingenraad 
18/01/2007Resultaten enquêteEnquête leerlingenraad 2006-2007
18/01/2007Verslag leerlingenraad 
07/12/2006EnquêteEnquête leerlingenraad 2006-2007
30/11/2006Verslag leerlingenraad 
20/10/2006Verslag leerlingenraad 

 

 

 

Basisschool De Brug - Statiestraat 35A - 1740 Ternat - Tel: 02/582.93.29