Loading color scheme

Nota's

pdf Communicatiebeleid Populair

Downloaden (pdf, 234 KB)

Communicatiebeleid.pdf

Communicatiebeleid

De manier waarop de informatie doorstroomt binnen onze school en naar de verschillende externe medewerkers is van essentieel belang voor de sfeer en de professionele cultuur.

We geven in dit onderdeel een overzicht van de verschillende communicatiekanalen binnen onze school en naar buiten toe.

pdf Evaluatiebeleid Populair

Downloaden (pdf, 422 KB)

Evaluatiebeleid.pdf

Evaluatiebeleid

Onder evaluatie verstaan we het beschrijven en beoordelen van leerprestaties en de ontwikkeling van het kind.
In deze nota beschrijven we de manier waarop wij de behaalde resultaten bij onze leerlingen meten en overbrengen naar anderen (leerlingen, ouders, leerkrachten, …).

pdf Huiswerkbeleid Populair

Downloaden (pdf, 298 KB)

Huiswerkbeleid De Brug.pdf

Huiswerkbeleid

Huiswerk ligt in het verlengde van het leerproces wat in de klas is gestart. Het vormt de brug tussen de school en de ouders. Via het huiswerkbeleid willen we spanningen en conflicten vermijden en inspelen op de individuele behoeften van de leerlingen.

Omwille van de verschillende doelstellingen die we met het huiswerk kunnen bereiken engageren we ons om een grote diversiteit aan te bieden. Het huiswerk beperkt zich niet tot het opgeven van een taal- of rekenoefening of het leren van een les. Ook andere opdrachten, die de gewoontevorming en het zelfstandig werken bevorderen, komen aan bod.

pdf Kloklezen Populair

Kloklezen

De ontwikkeling van de nieuwe leerlijn kloklezen is er gekomen na een grondige analyse van de problemen die heel wat kinderen ondervinden met het traditionele kloklezen.

Elke leerkracht van het tweede, derde of vierde leerjaar krijgt ermee te maken: een groeiende groep kinderen slaagt er maar heel moeizaam in het kloklezen onder de knie te krijgen en de frustraties bij het oefenen zijn groot, zowel bij de leerlingen als bij hun leerkrachten.

Vandaar een nieuwe aanpak…

pdf Leren Leren Populair

Leren Leren

‘Leren leren’ is een onderdeel van het curriculum waar de school volgens een eigen concept en planning aan werkt.

De opdracht voor de school is de leergebiedoverschrijdende doelen doorheen de basisschool systematisch na te streven. We streven er naar de leerlingen  zelfstandig te leren werken.

Met deze bundel willen we als school toelichten hoe we daar in de klas aan werken en hoe dit toegepast wordt naar het werken en leren buiten de klas.

pdf Lezen - AVI lezen Populair

Downloaden (pdf, 242 KB)

AVI-lezen, een woordje uitleg.pdf

Lezen - AVI lezen

Met behulp van de speciaal hiervoor ontwikkelde en gestandaardiseerde AVI-toets kan het leesniveau van de leerlingen worden vastgesteld. Deze test heeft niet alleen betrekking op de technische leesvaardigheid maar geeft ook inzicht in de mate waarin de lezer begrijpt wat hij leest.

pdf Lezen - Kwartiermakers Populair

Downloaden (pdf, 1.20 MB)

Poster Leesbeleid.pdf

pdf Lezen - Visie op lezen Populair

Lezen - Visie op lezen

Het is belangrijk dat kinderen graag en goed lezen!
Met lezen kun je veel plezier beleven, maar het is ook nodig bij alle schoolvakken… Daarom doen we er alles aan om de kinderen te leren lezen maar ook om het leesplezier te bevorderen en te behouden.

pdf Typ10 Populair

Typ10

Met Typ10 leren kinderen vanaf 10 jaar op een speelse manier blind typen.

pdf Zorgbeleid Populair

Zorgbeleid

‘Meer zorg voor kinderen’ is een belangrijke beleidsprioriteit in het Vlaams onderwijs.

Een moeilijke thuissituatie, een handicap, een andere taal, een leerachterstand of leerstoornis verdelen de kaarten onder de kinderen van bij de start vaak op een ongelijke manier. Kinderen met deze uiteenlopende noden dienen binnen de school zo goed mogelijk opgevangen en opgevolgd te worden.

Een goede zorg op school probeert deze ongelijke beginsituatie te verhelpen. Het aanbod van de school wordt aangepast aan de noden en mogelijkheden van de kinderen en niet omgekeerd.

Wij gebruiken cookies om onze website en uw ervaring te verbeteren bij het gebruik ervan. Cookies, die worden gebruikt voor de essentiële werking van deze website, zijn al ingesteld. Om meer te weten over de cookies die we gebruiken en hoe deze te verwijderen, zie het privacybeleid van de website.

  Ik accepteer cookies van deze website.