Loading color scheme

Leerlingenraad

 

Waarom een leerlingenraad op onze school?

Wij willen de leerlingen laten én leren deelnemen aan een goede werking in onze school.
Ideeën en voorstellen over wat er op school beter of anders kan, worden besproken. De school wil de leerlingen actiever betrekken bij het schoolgebeuren, want school is meer dan leren alleen.

Hoe wordt de leerlingenraad samengesteld?

Elk jaar wordt in het 3de leerjaar een afgevaardigde uitgekozen om gedurende 4 jaar de taak op zich te nemen om de klas te vertegenwoordigen. De leerlingenraad wordt samengesteld uit 12 leerlingen van de 2de en de 3de graad.

Hoe werkt de leerlingenraad?

De leerlingenraad bestaat uit 1 vertegenwoordiger van elke klas. De raad vergadert op regelmatige tijdstippen. In deze vergadering gaan de leerlingen meedenken, meepraten, problemen aankaarten en voorstellen doen over de werking in onze school. Ook ideeën van kinderen die niet in de leerlingenraad zitten komen aan bod. Dit kan door een brief in de bus van de leerlingenraad te stoppen. Op regelmatige basis wordt deze bus geledigd en besproken met de leden tijdens de vergadering. De leden van de leerlingenraad nemen hieromtrent ook beslissingen. Nadien lichten de kinderen de besluiten van de leerlingenraad toe aan de leerlingen van de klas. Alle juffen, meesters en de directie worden ingelicht, zodat iedereen op de hoogte wordt gehouden.

  Oog voor … het goede doel

Elk jaar zet de leerlingenraad zich in voor het goede doel. Op school organiseert de leerlingenraad een frietjesbak en andere activiteiten.

Reeds eerder gesteunde projecten:

Den platten dorpel
Kom op tegen kanker
De Valier
Een ton voor Togo
Kurkushetra
Dopjesactie voor Blindegeleidehond

 

  Oog voor … sport- en spel

Voldoende beweging is belangrijk en gezond. De leerlingenraad moedigt de andere leerlingen ook aan om actief deel te nemen aan de STRAPdag of de Buitenspeeldag. Ook de speelplaats wordt onder de loep genomen. Tijdens de middagen wordt er een sportmateriaal ter beschikking gesteld. De leerlingenraad zit samen om afspraken te maken omtrent het voetbalplein, selecteert spelmateriaal en werkt actief mee aan een fijne speelplaatswerking. De leerlingenraad kocht hockey-sticks, voetbalgoals, badmintonraketten, springtouwen, diabolo’s, KUBB-blokken … De leerlingenraad houdt toezicht bij het uitlenen en terugbrengen van het sportmateriaal.

 

  Oog voor … omgang met elkaar

Een leerlingenraad waar kinderen luisteren naar elkaars mening en waar ze samen tot een besluit kunnen komen. Maar waar ook conflicten tussen kinderen worden besproken, en waar er voorstellen worden gedaan om tot een goede oplossing te komen. De leerlingenraad doet jaarlijks mee aan de actie Stip-it om nee te zeggen tegen pesten.

 

Wij gebruiken cookies om onze website en uw ervaring te verbeteren bij het gebruik ervan. Cookies, die worden gebruikt voor de essentiële werking van deze website, zijn al ingesteld. Om meer te weten over de cookies die we gebruiken en hoe deze te verwijderen, zie het privacybeleid van de website.

  Ik accepteer cookies van deze website.